وضعیت شبکه, اخبار و اطلاعیه ها - Evolucion Streaming - Servicios Informáticos
هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP پایداری
Hosting v2-001
Hosting v2-002
Panel Apps
RESELLER STREAMING 01
RESELLER STREAMING 02
Streaming v1

Powered by WHMCompleteSolution